Az európai bútor-és faipar, melyet elsősorban KKV-k alkotnak, kulcsfontosságú szereplő az EU2020 céljainak elérésében, hogy az EU a világ legversenyképesebb régiójává váljon. Az alábbi felméréssel egy elemzést kívánunk elvégezni az ágazat jelenlegi helyzetről Európában és javaslatokat tenni a felelősségteljes változások elérésére a KKV-k körében a zöld gazdaságon keresztül. A felmérésen való részvétel teljesen anonim és önkéntes. Az eredmények a vállalatok jó gyakorlatainak felmérésére szolgálnak majd, továbbá javaslatok terjesztésére az érintettek körében a szektor versenyképességének elérése érdekében Európában.
kezdet
 
Azonosító adatok: *


 
A vállalat mérete: *


 
Alszektor, melybe az Ön vállalata tartozik: *


 
- Működési terület: *


 
Szakmai besorolás:) *


 
Véleménye szerint és az általános terminológiák szerint a fa-és bútoripar vállalatai hozzájárulnak a környezet védelméhez és minőségének javításához, mert:  (jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a legmegfelelőbb(ek)) *


 
Léteznek vállalatok a szektorban, melyek erőfeszítéseket tesznek a környezetért, ennek érdekében Ön konkrétan milyen irányított tevékenységeket képzel el?:  (jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a legmegfelelőbb(ek)) *


 
Véleménye szerint a vállalatok a fa-és bútoripari szektorban elértek valamit a következő pontok közül a fenntarthatóság és a környezet védelmében? (jelölje meg azt a választ melyet a legfontosabbnak tart) *


 
Mi lehet az oka annak, hogy a létező vállalatok még nem hoztak semmilyen konkrét intézkedést az energiatakarékosság területén? (jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a legmegfelelőbb(ek)) *


 
Ön szerint a továbbiakban a szektor vállalatainak milyen konkrét tevékenységet kellene végrehajtania, hogy valóban részt vegyenek a fenntartható fejlődésben?: (jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) *


 
Mit gondol mely(ek) a szektor vállalatai által véghezvitt legkiemelkedőbb tevékenység(ek), a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás szempontjából? (jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a legmegfelelőbb(ek)) *


 
Ön szerint mely(ek) a vállalatok által végrehajtott legkiemelkedőbb tevékenység(ek)? (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak)) *


 
Léteznek vállalatok, melyek beépítik az ökodizájnt termékeikbe. Mit gondol, mit feltételezhetünk ez alatt? (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak).) *


 
Az energiatakarékosság és az energiahatékonyság kérdésére koncentrálva, mit gondol mi(k) az(ok) a célzott intézkedés(ek) az energiafogyasztás csökkentésére, melyeket a vállalatok elkezdtek megvalósítani? (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak).) *


 
A szektor vállalatai egyre többet szeretnének tudni a széndioxid-kibocsátásukról (az üvegházhatású gázok mérése). Ön szerint mi lehet ennek az oka? (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak).) *


 
Mit gondol, az üzleti beruházások védelmét célzó intézkedések és a környezet minőségének javítása képes befolyásolni a foglalkoztatást a szektorban?  (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak).) *


 
Véleménye szerint a szektor vállalatai, melyek bevették saját üzleti stratégiájuk a környezet javítását és védelmét, elérték, hogy: (Jelölje meg az(oka)t a válasz(oka)t, mely(ek) Ön szerint a leginkább igaz(ak).) *


töltse ki a felmérés